Ceny jsou doporučené ceníky výrobců plynových spotřebičů.