• Problémy s plynovými spotřebiči a revize:

  • Plynové spotřebiče samozřejmě potřebují pravidelné revize a případný servis. Předcházíme tím vlastnímu ohrožení, proto tuto problematiku nepodceňujte. Revize u plynových spotřebičů by se měly provádět minimálně jednou za rok a musí je provést odborník. Toto doporučuje i výrobce, jelikož zanesený plynový spotřebič je nejen méně bezpečný, ale především má větší spotřebu. Nebezpečí je největší u karem, kde může dojít i k otravě lidí, kteří jsou v místnosti! U plynového kotle je třeba zkontrolovat kompletní proces, od hořáků, až po komín. Vždy je také třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost od plynového spotřebiče, jinak může dojít ke vznícení
  • Revize a servis plynových spotřebičů není zbytečná!

    Pro bezproblémové využívání plynových spotřebičů, ať už se to týká kotlů, sporáků nebo karem, je vhodné zajistit si pravidelný servis a kontrolu nejlépe mimo topnou sezónu. Mnoho lidí tyto kontroly plynových spotřebičů podceňuje a nedodržují bezpečnostní opatření zmíněná výše.

    Majitelům starších typů kotlů, jejichž výrobky jsou na konci životnosti nabízíme výměnu za nový kotel ze současného sortimentu. Pomůžeme s výběrem vhodné náhrady, původní kotel demontujeme a osadíme nový. Provedeme napojení na stávající systém a odtah spalin. V případě potřeby zajistíme potřebné revize nebo vyvložkování komínového tělesa. Osadíme a zapojíme nový regulátor. Předání končí uvedením kotle do provozu a vysvětlením obsluhy. V rámci servisních služeb nadále zajišťujeme provoz nového zařízení. Činnost servisního střediska pokrývá veškeré služby spojené se zajištěním provozu plynových zařízení. Je k dispozici každý den včetně víkendů a svátků s působností v regionu Praha a Středočeský kraj.